Anal Fissür

Anal Fissür
Anal Fissür

Anal Fissür (Çatlak, Yırtık) Anal fissür anüsün alt kısmında oluşan çatlak veya yırtıklara verilen isimdir. Bu çatlakların boyutu küçüktür ancak çok şiddetli şikayetlere neden olabilmektedir. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte genellikle kabızlık olan hastalarda görülmektedir. Akut ve kronik seyir gösterebilirler. Akut fissürler kabızlık ve şiddetli ishal nedeniyle gelişebilen yüzeyel, kronik iltihap bulgusu olmayan yırtıklardır. Zamanında müdahale edilirse diyet, kabızlığın önlenmesi ve ilaç tedavisi ile kısa sürede tedavi edilebilirler. Kronik fissürler daha derin çatlaklardır. Yüzeyel bir fissürün kronikleştikçe derinleşmesi ile oluşur. Zamanla sfinktere (dışkı kontrolünü sağlayan kas) kadar derinleşir. Kronik bir iltihaba neden olur. Ve bu iltihaba bağlı cilt pilisi ve hipertrofik papilla adı verilen yapılar oluşur.

Anal fissürün en önemşli belirtisi ağrıdır. Ağrı dışkılama sırasında başlar ve bir süre daha devam eder. Keskin, yırtılma hissi veren bir ağrıdır. Ağrı o kadar şiddetli olabilir ki hasta dışkılamadan kaçmaya çalışır. Bu da dışkının daha da sertleşmesine ve hastalığın daha da şiddetlenmesine neden olur. Diğer bir önemli şikayet de kanamadır. Kanama dışıklama sırasında veya hemen sonrasında olabilir. Genellikle az miktarda ve açık kırmızı renktedir. Ayrıca akıntı ve kaşıntı da görülebilir.

Tanı

Anal fissür teşhisi hikaye ve fizik muayene ile konulur. Genellikle arka orta hatta akut veya kronik fistül görülebilir. Hasta çok ağrı çektiği için rektal tuşe (parmakla muayene) yapılamayabilir. Kolonoskopi gerekitor ise fissür tedavisinin sonrasına ertelemek gerekebilir.

Tedavi

Yüzeyel, akut fissürler genellikle diyet, sıcak oturma banyosu, kabızlığın giderilmesi ve ilaç tedavisi ile düzelir. Kronik fissürlerde ise bu tedavi ya fayda vermez ya da geçici olarak bir miktar düzelme olsa da belirtiler tekrarlayabilir. Anal fissür tedavisinde ilk tercihin ameliyat dışı seçenekler olması gerektiği genel olarak kabul edilmektedir.

Anal fissür tedavisinde cerrahi dışı seçenekler içinde yaygınlaşmakta olan bir yöntem botulinum toksini enjeksiyonudur. En büyük avantajları cerrahi bir müdahale gereksinimi olmaması, kolay ve kısa sürede uygulanabilir olması ve komplikasyon riskinin hemen hemen olmamasıdır. Ancak bir grup hastada ikinci bir enjeksiyon gerekebilmekte ve uzun dönemde nüksler olabilmektedir.

Anal fissürün cerrahi tedavisi lateral internal sfinkterotomidir. Bu işlem dışkı kontrolünü sağlayan kas kompleksinin iç kısmının kesilmesi anlamına gelmektedir. Bu şekilde bu bölgedeki basınç azalmakta ve şikayetler düzelmektedir. Cerrahi kronikleşmiş bazı fissürlerde tek seçenek olabilir. Bu ameliyattan sonraki hasta memnuniyeti % 100’e yakındır. Ancak az da olsa kanama, apse, inkontinans (gaz ve gayta kontrolünde bozukluk) görülebilmektedir. Bu komplikasyonlar nadir de olsa hastanın yaşam kalitesini olumsuzetkilemektedir. Bu nedenle uygun cerrahi teknik ve deneyim çok önemlidir.      

Konu Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin İletişime Geçiniz

İletişim